Kisah Ucapan Laillahaillallah

21 Mar

Ucapan Laillahaillallah

Bila hamba Allah mengucapkan Laillahaillallah makakeluarlah dari
mulutnya yang menggucapkan perkataan yang mulia itu seekorburung hijau.
Maka burung hijau akan naik ke Arasy Allah dan berkicauanlahburung-burung
tadi dibawah Arasy. Melihat kejadian itu malaikat yang menjaga Arasy
Allah memerintahkan kepada burung-burung tadi supaya diam tetapi tidak
dipatuhi oleh mereka. Oleh kerana arahan yang diberi tidakdipatuhi,malaikat yang
menjaga Arasy mengadap Allah SWT menceritakan kejadian itu.
Maka Allah memerintahkan malaikat tersebut supaya memberitahu
burung-burung supaya diam. Apabila perintah itu diberitahu kepada
mereka. Maka berkatalah burung-burung itu… “wahai malaikat yangmenjaga Arasy
Allah, kami boleh mendiamkan diri kami tetapi dengan satu permintaan”.
bertanya malaikat “Apakah permintaan itu?”. Berkata burung-burungitu”
Jika Allah ampunkan dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimah
Lailahaillallah sehingga terciptanya aku,barulah aku akan tidak membuat
bising disini”. Berkata malaikat itu”baiklah aku akan sampaikankepada
Allah”. Beredarlah malaikat dan menyembah Allah dan disampaikan
permintaan tadi kepada Allah. Maka Allah yang maha pengasih lagi maha
penyayang menerima permintaan tersebut.
Malaikat pun pergi berjumpa dengan burung-burung itu dan mengatakan
bahawa Allah telah menerima permintaan mereka. Maka dengan segeramereka tidak
membuat bising dan mereka bergantungan diArasy Allah sambil berzikirdan

memohon keampunan untuk orang yang mengucap Lailahaillallah tadi
sehingga hari kiamat. Oleh itu kita manusia sepatutnya tidak telepaskanpeluang
yang diberi oleh Allah itu. dengan hanya mengucap kalimat yang disukai
oleh Allah maka balasannya berterusan hingga hari kiamat. Maha Suci
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

p/s, Sampaikan walaupun satu ayat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: